Tôn 11 Sóng Polycarbonate

Vật Liệu Xanh TOP3 Bình Dương chuyên cung cấp mua bán các loại tôn 11 sóng Polycarbonate hay còn gọi là tấm tôn sóng poly SolarTuff. Loại tôn sóng poly chất lượng cao, bảo hành lên đến 10 năm.