Decal màu dán kính

  • Decal gấu/1 cuộn =200m
13,000/m
  • Decal si -45m/1 cuộn
23,000/m
  • Decal mờ – 50m/1 cuộn
25,000/m